מהעיתונות

כתבות בעיתונים מובילים על תחום העיצוב

מתחילים מבפנים - הארץ

כתבה בעיתון השרון

כתבה בעיתון mako

כתבה ליא קנינג

ראיון עיצוב ברדיו

כתבה בעיתון הארץ

נגישות